Advokatfirma Torgeir Helle

Advokatfirma Torgeir Helle ble etablert i 1989 i Seljord i Telemark, og nå drives den på Evje i Aust-Agder.

Jeg fikk advokat-bevilling i 1978, med hadde da drivet i mange år innenfor faget. Etter juridisk embedseksamen har jeg vært dommerfullmektig i Porsgrunn, seks år i justisdepartementet, sekretær for justiskomiteen og i Stortingsadministrasjonen. Jeg har også studert amerikansk rett og internasjonal rett ved et universitet i Verginia (USA).

Jeg tar meg av alle typer saker, men før har jeg særlig konsentrert meg om fast eiendom, odel, jordskifte, grannerett, sameie og skriving av testamenter. Og ikke vær redd for å komme med små saker, har er ingen sak for lite.

Les mer om advokatfirma  here